Gunilla Saupe - Om mig

Om ig
Jag är leg. läkare och gjorde min läkarutbildning i Tyskland 1986-1994. Jag arbetar som läkare i Sverige sedan 1996.

Under många år har jag varit verksam som skolläkare på ett flertal skolor.

Jag har fördjupat mig i antroposofisk medicin samt livsstilens och kostens betydelse för hälsa. Jag är även konsultläkare på Vidarklinikens öppenvårdsmottagning i Norrköping sedan 2008.

Jag är även utbildad Resan-terapeut hos Brandon Bays 2004/2005.