Hur jag jobbar

Jag arbetar enligt ett holistiskt synsätt och vill stödja mina patienter att både förebygga och behandla sjukdomar och arbeta för livsstilsförändringar som långsiktigt skapar hälsa. Jag stödjer mina patienter i att ta fullt ansvar för sin hälsa.

Jag jobbar med:
- Matsmältningsproblem
- Trötthet
- Sköldkörtelproblem, även licensansökningar för svinköldkörtel (alternativ till Levaxin
- Binjureproblem
- Remisser till Vidarkliniken
- Blodprovtagning (lab kostnad betalas av patient)

Att tänka på inför besök
Ta gärna med lab. svar, relevanta journalkopior, aktuella läkemedel/kosttillskott.
Ta gärna med en skriftlig samman fattning på dina symtom och din sjukdomshistoria.

Kostnad
Jag debiterar 1 500 kr/tim. Ett nybesök hos mig tar vanligtvis 1½–2 timmar. Återbesök cirka ½–1½ timme.

Prishöjning: Från 1 mars 2017 höjs timtaxan till 1800 kr/tim.

Remisser, telefonrecept inkl telefonavstämning samt övriga telefonkonsultationer som ryms inom 15 minuter debiteras med 450 kr. Därutöver minutvis enligt ordinarie timtaxa.

Avbokningar ska ske minst 24 timmar innan bokad tid. Senare avbokningar debiteras med 100 procent.

Företaget har F-skattesedel.