Om Gunilla Saupe

Mitt intresse för medicin vaknade under tonåren och mitt intresse för komplementär medicin har funnits med från början. Sedan gymnasie- och studieåren har jag intresserat mig för läkeväxter och 1985 arbetade jag även några månader på Norla, som på den tiden framställde antroposofiska läkemedel i Sverige. Jag arbetade inom hemtjänst i 6 månader samt som vårdbiträde på tre olika sjukhus innan jag påbörjade mina medicinstudier. Under åren 1986-1994 utbildade mig till läkare vid universitetet i Witten-Herdecke och vid universitetet i Ulm i Tyskland. I slutet av utbildningen fördjupade jag mig i pediatrik, psykiatri samt gynekologi.

Jag har varit verksam i egen privat mottagning som legitimerad läkare i Sverige sedan 1996. 1996 till 2005 var jag skolläkare på ett flertal skolor vid sidan om min privata mottagning. Som skolläkare intresserade jag mig för rörelseträning och kost som är gynnsam vid  bla dyslexi och ADHD. Sedan 2010 är min mottagning  lokaliserad i Jakobsberg och sedan 2015 har jag en anställd administratör vid min sida. Åren 2008-2017 var j/ag  även konsultläkare på Vidarklinikens öppenvårdsmottagning i Norrköping.

År 2008 gick jag en fortbildning för läkare kring sköldkörtelbehandling med NDT (Natural Desiccated Thyroid) och har sedan dess fördjupat mig i detta område. Sedan dess har många patienter sökt mig för att få alternativ behandling vid hypotyreos..Det är främst patienter som ej mått bra på en monoterapi med Levaxin som uppsöker mig. Jag har idag en mångårig och bred erfarenhet av att behandla hypotyreos med NDT, utan att vara utbildad endokrinolog.. Dessutom är jag väl insatt i att komplettera Levaxin med tillägg av Liothyronin eller någon  annan form av T3. Under hösten 2020 deltog jag i en  kurs i ” Vetenskapligt arbetssätt och evidensbasering” med kursledare Tomas Ljungberg. Mitt fördjupningsarbete har titeln”Finns det någon fördel med en kombinationsbehandling vid hypotyreos jämfört Levaxin?”Det som jag har funnit är att forskning ej kunnat visa att en kombinationsbehandling har fördelar. Jag delar dock med flera andra kollegor erfarenheten att en kombinationsbehandling kan förbättra livskvaliteten och ge tydligt ökad symptomlindring hos många patienter som ej tolererat eller mått bra på Levaxin.

Jag har alltid tyckt om att använda mina händer för yttre behandlingar. Sedan 1986 har jag lärt mig olika former av massage såsom presselmassage, ayurvedisk massage och thaimassage. Jag har utbildat mig inom mikrokinesiterapi, zonterapi och  medicinsk laserbehandling. Jag har intresserat mig för olika traditionella behandlingsformer från olika delar av världen. 

Åren 2004-2005 utbildade jag mig till Resan-terapeut för Brandon Bays. Denna utbildning gav mig verktyg att bättre förstå hur det mentala, emotionella och fysiska är sammankopplade och hur de väver in i varandra.

Jag har under åren gått ett flertal kurser kring livsstil, kost och näring samt levande föda. 2011 deltog jag ett tre veckors Life Change Program vid Hippocrates Health Institute i Florida. Där fick jag tydligt uppleva  hur snabbt läkande kost kan påverka hälsotillstånd såsom diabetes och högt blodtryck. Sedan dess har jag blivit alltmer medveten om hur avgörande kosten är för vår hälsa och hur en antiinflammatorisk kost hjälper oss att läka snabbare. Jag har även funnit värdefull kunskap i den ayurvediska medicinen kring läkande kost vid olika kroppskonstitutioner. Därför rekommenderar jag ofta en kostomläggning hos mina patienter. Med rätt kost jobbar vi i medvind och hjälper kroppens självläkande förmåga. Många människor efterfrågar handledning på detta område och i samband med våra hälsoretreater ingår därför matlagning som en del av retreaten. Genom ett flertal patienter och vänner har jag kommit i kontakt med Anthony William och hans kostråd och har kunnat ta del av delvis fantastiska resultat. Detta har nu lett fram till att olika gästföreläsare under våren-2021 kommer dela med sig av sina erfarenheter kring läkande kost. 

September 2013 utbildade jag mig till andningsinstruktör i medveten andning. Hösten 2019 gick jag en ledarskapsutbildning inom mindfulness och medvetenhetsträning, där även olika andningstekniker var del i programmet. En långsammare fördjupad andning är ett viktigt verktyg för att reducera stressen i våra liv idag. 

Sedan 2007 har jag lärt mig i olika typer av qigong och sedan 2015 har jag utbildat mig inom Zhineng Qigong, som jag utövar dagligen sedan dess. Detta  har varit avgörande för min egen hälsa. Jag har fått till en mycket  bättre balans i mitt eget liv. Åren 2016-2018 utbildade jag mig till Qi-terapeut inom ramen av Zhineng qigong. Zhineng Qigong genomsyras av ett holistiskt synsätt där människan ses som en del av något större. Fokus ligger på att stärka den inre människan, se oss själva som friska, odla positiva tankar, och ge våra kroppar frisk information, hitta till vår egen inre kraft och arbeta med att leda vårt fokuserade högre medvetande läkande genom kroppen och att främja utbytet mellan oss själva och universum. Jag brinner för att förmedla denna djupa kunskap om varje individs egen förmåga att påverka sin hälsa och sin läkning både mentalt, emotionellt och fysiskt. Sedan 2017 håller jag regelbundna öppna qigongkvällar tisdagar 18-20.00 i Mediyogalokalen på Aspnäsvägen 22 i Jakobsberg (se qigong/ kurser). Nya deltagare är alltid välkomna. Anmälan sker direkt till mig på 070-7594013. Under våren 2021 kommer även  qigong erbjudas via zoom-möten. 

Jag älskar att tillbringa tid i naturen, att odla, promenera i skogen med min hund, vandra eller skida i fjällnatur. Tid i naturen har en avgörande effekt på hälsan. Ju renare natur desto starkare läkande effekt. Jag planerar nu för att fom sommar 2021 erbjuda veckolånga detox-retreater i fjällnatur. 

​Gunilla

Varma Gunilla

Prenumerera på nyhetsbrev och utskick

Prenumerera på nyhetsbrev och utskick

* obligatoriskt

För att vi ska få spara dina personuppgifter behöver du ge oss ditt samtycke. Samtycket gäller för vårt nyhetsbrev samt utskick om resor, kurser och föreläsningar Klicka för nedan

I varje utskick finns information hur du avregistrerar dig från kommande utskick. Under kontakt finner du vår integritetspolicy/